blog

blog

wtorek, 11 października 2016

XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Ewangelia wg św. Łukasza 11,29-32 (poniedziałek)

„Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz” (Łk 11,29-32).

„Wczuję się w cierpienie Jezusa, który nie zostaje rozpoznany przez ludzi. Codziennie uczestniczył w ich zwyczajnym życiu. Tymczasem ludzie,  żyjąc blisko Jezusa, żądali dodatkowych znaków Bożej łaski.
Jezus przestrzega mnie przed ludzka przewrotnością, która uniemożliwia rzeczywiste nawrócenie. Człowiek o przewrotnym sercu żąda wyjątkowych znaków łaski, nie chcąc przyjąć tych, które posiada na wyciągnięcie ręki.
Jezus zmartwychwstał dla mnie. W grobie pozostał tylko trzy dni. Żyje w samym sercu mojej codzienności. Przychodzi do mnie w sakramentach i w słowie.
Poproszę Jezusa o szczerość i otwartość serca na Boże wezwanie i nawrócenie”

Ks. Krzysztof Wons

środa, 5 października 2016

XXVII Tydzień Zwykły

Ewangelia wg św. Łukasza 11,5-13 (czwartek)

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”  (Łk 11,5-13).

„Będę słuchał Jezusa, który opowiada mi o swoim Ojcu. Pragnie mnie przekonać, że Ojciec jest blisko mnie, że jestem Jego dzieckiem, że nie odmówi niczego, co dobre. Wsłucham się w Jego przypowieści.
Mam być jak ów przyjaciel, który nie waha się prosić o każdej porze o chleb. „Nie naprzykrzaj mi się” – słowa, które mogą brzmieć we mnie jak pokusa, że nie powinienem Bogu zawracać głowy. On jednak chce, abym się naprzykrzał.
Jezus dodaje mi odwagi: „nie przestawaj prosić i szukać”. Co więcej – obiecuje, że otrzymam, że znajdę to, czego szukam. Czy Mu wierzę? Powiem Mu o tym, co dzieje się w moim sercu, gdy słucham tej obietnicy.
Poproszę Jezusa o wytrwałość w modlitwie i głęboką wiarę w dobroć Ojca”.


Ks. Krzysztof  Wons
Szablon wykonała Sasame Ka dla Zaczarowane Szablony