blog

blog

wtorek, 7 listopada 2017

Różaniec-przemyślenia dziewcząt

Na pytanie:

Co daje mi wspólna modlitwa różańcowa ?

nasze wychowanki odpowiadały różnie, oto ich słowa:
Dzięki tej modlitwie odnajduję sens życia oraz czuję silniejszą więź z Maryją. To dziwne, ale jest coś takiego niezwykłego w bardzo zwykłej i zwyczajnej modlitwie powtarzanej tyle razy. Ta modlitwa podbudowuje moją duszę.”


„Spokój ducha, odpowiedzi na trudne pytania, siłę do działania, wsparcie, nadzieję, że może być lepiej.”


„Wspólna modlitwa różańcowa daje mi wyciszenie i radość ze złączenia się z Królową Różańcową.”


„Wspólna modlitwa różańcowa daje mi duchowy spokój i ukojenie, a także poczucie wspólnoty 
 z innymi dziewczętami z naszej bursy.”„Uspokojenie, wyciszenie, pogłębia moją wiarę w Boga.”


„Wspólna modlitwa różańcowa daje mi poczucie więzi z całą wspólnotą bursianą. Modlitwa w grupie ma większą moc niż indywidualna. Możemy modlić się razem, czuć wsparcie innych 
w modlitwie.”


„ Modlitwa różańcowa jest dla mnie rozmową z Maryją i Bogiem. Dzięki niej mogę modlić się za moich bliskich. Różaniec sprawia,         że wszystkie moje zmartwienia odchodzą.”


„Dzięki modlitwie różańcowej mogę poczuć wspólnotę 
z koleżankami z bursy. Pozwala mi to na umocnienie wiary i poczucie obecności Boga wśród nas.”


„Wyciszenie, poczucie wspólnoty, umocnienie więzi z Bogiem, możliwość modlitwy w różnych intencjach, rozwój duchowy, spokój serca.”


„Daje mi chwile wyciszenia, zastanowienia się nad sobą, swoim życiem. Uspokaja mnie.”


„Wyciszenie, moment, żeby pomyśleć nad sobą.”
„Siłę, spokój i nadzieję.”


„Szansę na przemyślenie i poukładanie sobie kilka rzeczy w głowie.”


„To zbyt prywatne pytanie.”

„Pozwala na zauważenie wielu problemów współczesnego świata i objęcie ich modlitwą oraz troską.”


„Poczucie wspólnoty, wzrastanie w sile do modlitwy, przezwyciężanie słabości, doświadczanie potęgi zjednoczonej modlitwy.”
 

„Stres.”


„Wspólna modlitwa różańcowa daje mi spokój ducha. Dzięki wspólnej modlitwie mogę przedstawić swoje intencje Bogu. Wzmacnia oraz pogłębia moją wiarę. Daje poczucie bliskości między Panem Bogiem a mną. Wzmacnia moją więź z Panem Bogiem. Dzięki modlitwie mam plan na „lepsze jutro”. Wspólna modlitwa pomaga mi przezwyciężyć lęk i strach. Dzięki niej czuję się spokojniejsza i zasypiam z nadzieją, że jutro będzie lepiej.”

Pierwsze wrażenia nowych wychowanek 2017r.

Wypowiedzi dziewcząt z bursy :
„ Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do bursy czułam lekki strach i stres. Bałam się nowych znajomości, klasy, nauczycieli i całej szkoły. Kiedy jednak poznałam moją nową koleżankę z bursy (z pokoju) poczułam, że ona też się stresuje i było mi trochę lepiej. Atmosfera w bursie jest przyjazna. Zobaczyłam, że wszyscy są dla siebie życzliwi. Nikt nie jest do nas wrogo nastawiony. W bursie panuje spokój i cisza, potrzebna do nauki. Jest ciepło oraz przytulnie.”

„ Sympatyczni ludzie, miła atmosfera, dobre warunki do nauki.”


„ Czuję się dobrze. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, w którym myślę, że dobrze się odnajdę.”


„ Pozytywna atmosfera, ciepło, mili i pozytywni ludzie.”


„ Bardzo dobrze. Wszyscy są tu mili. Każdy oferuje swoją pomoc innym. Zawsze czeka tu na nas życzliwy uśmiech.”


„ Fajna atmosfera.”


„ Wspaniali ludzie i cudowna atmosfera.”

„ Przytulnie, piękne granatowe pokoje, szkoda, że w takim nie mieszkam. Fajne dziewczyny, w szczególności taka jedna.”


„ Przyjemne pokoje, fajni ludzie.”

„ Serdeczna atmosfera, piękny pokój, dobre warunki do nauki.”
Szablon wykonała Sasame Ka dla Zaczarowane Szablony